Tuyển quản lý khách sạn, nhà hàng – Không cần biết tiếng, không cần bảo hiểm, thu nhập 2400-3000 Euro
Công việc,Quản lý khách sạn nhà hàng GHR Global 20/06/2021

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG Ưu điểm đặc biệt: Không cần biết tiếng Đức Không cần có Bảo hiểm xã hội Thu nhập cao 1. Yêu cầu: – Bằng Đại học ngành Du lịch – Khách sạn: Quản trị khách sạn/ Quản trị nhà hàng và[...]