Hỏi – Đáp với GHR
Du học nghề,Hỏi - Đáp,Tin tức - bài viết GHR Global 16/06/2021

Hỏi – Đáp 1. Tôi muốn hỏi thông tin pháp lý và kinh nghiệm của GHR trong lĩnh vực du học nghề và cung ứng lao động? Trả lời: Chào bạn, Thông tin pháp lý của GHR: Mã số thuế: 0108722466 Người đại diện: Phạm Thị Hồng[...]